2020 YKS Kaldırılan Konular Nelerdir?

2020 YKS Kaldırılan Konular Nelerdir?

2020 YKS Hangi konular kaldırıldı, 2020 TYT Hangi konular kaldırıldı, 2020 AYT Hangi konular kaldırıldı……

Corona virüs tedbirleri kapsamında 25-26 Temmuz 2020 Tarihlerine ertelenen YKS sınavının konuları için MEB tarafından yapılan açıklamada 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf konularında değişikler olmadığı, 12. sınıfın ikinci dönemindeki konuların dahil olmadığı belirtiledi. Buna göre 2020 yılında yapılacak Üniversite sınavında kaldırılan konular şunlardır;

2020 YKS Kaldırılan Matematik Konuları
Limit
Tüm konuları
Türev
Tüm konuları
İntegral
Tüm konuları
Çemberin Analitik İncelenmesi
İsteyenler için Matematik MEB Müfredatı
2020 YKS Kaldırılan Geometri Konuları
Çemberin Analitiği
2020 YKS Kaldırılan Biyoloji Konuları
Canlılarda Enerji Dönüşümleri (sadece ilk kısımlara çalış)
Bitki Biyolojisi
Canlılar ve Çevre
Hücresel Solunum
Bitkilerin Yapısı
Bitkilerde Madde Taşınması
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Canlılar ve Çevre
2020 YKS Kaldırılan Kimya Konuları
Karbon Kimyasına Giriş (son kısımlar yok sadece)
Organik Bileşikler
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Lewis Formülleri Hibritleşme –Molekül Geometrisi
Hidrokarbonlar
Hidrokarbonlar Fonksiyonel Gruplar
Alkoller
Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler Esterler
Fosil Yakıtlar
Alternatif Enerji Kaynakları
2020 YKS Kaldırılan Fizik Konuları
Dalga Mekaniği (son kısımları yok sadece)
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Atom Modelleri

Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği

Radyoaktivite

Özel Görelilik

Kara Cisim Işıması

Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

2020 YKS Kaldırılan Edebiyat Konuları
Dünya edebiyatında 20. yüzyılda yazılmış bir roman örneğinin incelenmesi
Cumhuriyet Dönemi’nde ve dünya edebiyatında deneme
Söylev
2020 YKS Kaldırılan Tarih Konuları
İnkılap ve Atatürkçülük dersi kaldırılan konular
İki Savaş Arasındakı Dönemde Türkiye Ve Dünya
II.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye Ve Dünya
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye Ve Dünya
Toplumsal Devrim Çağında Dünya Ve Türkiye
21.Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Ve Dünya
2020 YKS Kaldırılan Coğrafya Konuları
Haftada 2 Saat Coğrafya Görenler için
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum
Haftada 4 Saat Coğrafya Görenler için
Beşerî Sistemler (son kısımları yok)
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum
Dünya Ticaret Ağlarının Küresel Ekonomiye Etkisi
Türkiye’nin İç ve Dış Ticareti
Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Politikaları
Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Önemi
Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitiği
Türk Kültür Bölgeleri ile Türkiye İlişkisi
Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
Ülkelerin Doğal Kaynak Potansiyelinin Küresel ve Bölgesel İlişkilerine Etkisi
Enerji Taşımacılığı
Ülkeler Arasında Sorun Oluşturan Mekânsal Unsurlar ve Sıcak Çatışma Bölgeleri
Doğal Çevrenin Sınırlılığı ve Sürdürülebilirlik
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması
Çevre Sorunlarının Önlenmesine Yönelik Politikalar
2020 YKS Kaldırılan İngilizce Konuları
Psychology,
Favors,
News Stories,
Alternative Energy,
Technology,
Manners
2020 YKS Kaldırılan Din Kültürü Konuları
Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet,
Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu,
Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu,
Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet, Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke Ve Yöntemler,
İktisadi Hayatla İlgili Meseleler,
Gıda Maddeleri Ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler,
Sağlık Ve Tıpla İlgili Meseleler,
Kur’an’dan Mesajlar:En’âm Suresi 151-152. Ayetler,
Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm, Taoizm, Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
– Yesevilik
– Kadirilik
– Rifailik
– Mevlevilik
– Nakşibendilik
– Alevilik-Bektaşilik
(Visited 105 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir