YÖK Atlas Lisans Girişi

YÖK Lisans Atlası 2019-2020, Yüksek Öğretim Kurumu YÖK tarafından Üniversite Lisans Öğrencilerinin sınav ve üniversite bilgileri yol gösterici tanıtıcı uygulamaları YÖK Lisans Atlasında.

YÖK Lisans Atlasında Neler Var?

YÖK Devamını Oku

Yeni Lise Tercih ve Kayıt Kılavuzu 2018

Yeni Lise Tercih ve Kayıt Kılavuzu 2018

Bu kılavuz, “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi” ile ” Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

TERCİH İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden
yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden
yapılabilecektir.

İLETİŞİM
Tercih ve Yerleştirme İşlemleri
Telefon : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü  0 (312) 413 46 00
Faks : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 0 (312) 413 46 23

İnt. Adr. : http://www.meb.gov.tr https://e-okul.meb.gov.tr
E-Posta : odsgm@meb.gov.tr

TANIMLAR VE KISALTMALAR
Merkezi Sınav Puanı: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki
ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanını,

Devamını Oku

YÖK Denklik Sınavları İle İlgili Yeni Çalışma Başlattı

YÖK Denklik Sınavları İle İlgili yeni Çalışma Başlattı
YÖK’TE “DENKLİK ÇALIŞTAYI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yükseköğretim Kurulu tarafından, tanıma ve denklik süreçlerinde yapılan iyileştirmelerin paylaşılması amacıyla Denklik Komisyonu Üyeleri ve Bilim Alanı Danışma Komisyonlarında görev alan akademisyenlerin katılımıyla “Denklik Çalıştayı” düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın katılımıyla düzenlenen toplantıya YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu ile YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Prof. Dr. Rahmi Er, Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Ömer Açıkgöz’ün yanı sıra YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığının çalışanları katıldı.

Tanıma ve denklik süreçleri ile Lizbon Sözleşmesi ve hukuki süreçler konularının ele alındığı toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu da bir konuşma gerçekleştirdi.

YÖK Başkanı Saraç’ın konuşmasının ardından YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan yaşanan sorunları dile getirirken, son yıllarda yapılan iyileştirmelerden ve devam eden süreçlerden bahsetti. Tufan konuşmasında yazılı seviye tespit sınavlarının yanı sıra tıp alanı için yapılandırılmış klinik sınavları ve yurtdışı muadil sınavları da seçenek olarak getirdiklerini, diğer alanlarda ise sözlü ve pratik aşamaları içeren ilmi hüviyet tespiti sınavlarını başlattıklarını, böylece uygulamaya yönelik alanlarda kişilerin diploma alanlarındaki kazanım ve yeterliklerinin daha net değerlendirilebileceğini belirtti. Yakın zamanda ilmi hüviyet tespiti sınavları için kılavuzun yayınlanacağını söyledi. Yazılı seviye tespit sınavlarında başvuru sahiplerinden gelen şikayetler doğrultusunda sorulan sorular ile ilgili değerlendirme yaptıkları ve bundan sonraki sınavlarda yapılan tespitlerin göz önünde bulundurulacağını açıkladı.

Bilim Alanı Danışma Komisyonları

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan, özellikle meslek icrasına izin veren alanlarda Bilim Alanı Danışma Komisyonları oluşturduklarını ve görüşlerin hazırlanan yönergeler doğrultusunda uluslararası kriterler ve ülkemizde yapılan uygulamalarla uyumlu bir şekilde denklik süreçlerinin yürütüldüğünü belirtti. Son yıllarda yapılan çalışmalar, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ve başvuru sahiplerinden gelen öneriler ve uluslararası normlar da gözetilerek çalıştay sonrası yönergelerin son halini alacağını ve ilgili Kurumlarla paylaşılacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından “Tanıma ve Denklik Süreçleri” ve “Lizbon Sözleşmesi ve Hukuki Süreçler” başlıklı iki ayrı oturum düzenlendi.

Çalıştayın birinci oturumunda “Tanıma Süreci”, “Denklik Süreci” ve “Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi” başlıklarında sunum yapılırken, ikinci oturumda ise “Lizbon Sözleşmesi”, “Örneklerle Denklik Dosyaları” ve “Denklik Yönetmelik Süreçleri” başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen oturumların ardından, Türkiye’den çeşitli üniversitelerden alanında yetkin bilim insanlarından oluşan Bilim Alanı Danışma Komisyonlarının oluşturuldukları yönergelerin değerlendirilmesi için grup çalışmalarına geçildi.

Yönerge çalışmalarının tamamlanması sonrasında çalıştayın kapanış kısmında soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.

Soru-cevap bölümünde, YÖK Üyeleri ile bilim alanı danışma komisyonlarında yer alan üyeler arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

YÖK Doçentlik Sınavlarında Yeni Düzenleme Yapıyor

YÖK Doçentlik Sınavlarında yeni düzenleme Yapıyor
YÖK, DOÇENTLİK SINAVLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yükseköğretim Kurulu tarafından dünyadaki diğer yükseköğretim sistemlerindeki gelişmeler ve doçent adaylarımızın Kurulumuza ilettikleri görüş ve öneriler de dikkate alınarak mevcut doçentlik süreci ile ilgili değerlendirme ve gerekiyorsa yeni bir düzenleme yapılması düşünülmektedir.

Mevcut durumda; doçentlik sınavı, eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilmekte; başvurunun eksiksiz olduğu ve gerekli şekil şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların her biri için, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jüri tarafından önce eser incelemesi yapılmakta, ardından da sözlü sınavda başarılı olan adaylara doçent unvanı verilmektedir. Doçentlik kadro atama süreci ise yükseköğretim kurumlarımızın Senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulumuzca onaylanan kriterlere göre gerçekleştirilmektedir.

Doçentlik sistemiyle ilgili unvan ve kadro atama süreçlerine ilişkin olarak aşağıdaki hususlar kapsamında değerlendirmelerin yapılması ve bu kapsamda aşağıda yer alan konulara ilişkin üniversitelerin görüşünün 6 Kasım 2017 tarihine kadar yazılı ve personel@yok.gov.tr adresine e-posta olarak bildirilmesi istenmiştir.

Üniversitelere gönderilen resmi yazı için tıklayınız.

Üniversiteler tarafından değerlendirilmesi ve görüş oluşturulması istenen konular:

1) Mevcut sistemde ilk aşamada uygulanan doçentlik başvuru şartlarının aranmasına devam edilmesi, bununla birlikte merkezi yapılan sözlü sınav şartının kaldırılması;

2) Mevcut sistemin ilk aşamasında uygulanan doçentlik başvuru şartlarını sağlayan ve buna ilişkin ÜAK tarafından verilecek belge sahibi adayların doçentliğe yükseltilerek atanması aşamasının Üniversitelerimizce yürütülmesi;

3) Üniversitelerimizin ÜAK tarafından belirlenen asgari kriterleri üzerine ilave kriterler koyabilmesi veya bu kriterler ile yetinebilmesi;

4) Doçentliğin akademik bir unvan mı yoksa profesörlük gibi bir kadro unvanı mı olması gerektiği konusunun değerlendirilmesi;

5) Doçentliğin akademik bir unvan olarak değerlendirilmesi durumunda; unvanın alınması ve korunmasında ne tür kriterlerin aranmasının gerektiği;

6) Mevcut sistemde olduğu gibi akademi dışından da doçentlik unvanının kazanılmasına devam edilmesi hususunun değerlendirilmesi, devam edilmesi durumunda bu unvanın hangi kriterlerle ve hangi kurum tarafından (ÜAK/Üniversiteler) verilmesinin uygun olacağı;

7) Bunların dışında doçentlik süreçlerine ilişkin değerlendirmeye alınmasını istediğiniz varsa başka konu veya öneri.