Reşit Olmayan Çocukların Yeni Kimlik Kartı Başvuru İşlemleri

Reşit Olmayan Çocukların Yeni Kimlik Kartı Başvuru İşlemleri

Reşit olmayan çocuklar için kimler Kimlik Kartı çıkartabilir? Boşanmış, ayrı yaşayan eşlerden hangisi çocuklar için kimlik kartı çıkartabilir? Kimsesiz çocukların kimlik kartı nasıl ve kimin tarafından çıkartılır? Reşit olmayan çocukların Yeni Kimlik Kartı çıkartma işlemlerinde çocukların bulunması zorunlu mudur? Çocuklar olmadan da kimlik kartı çıkartılabilir mi?

Hangi yaşta olursa olsun tüm T.C. vatandaşları 2023 yılına kadar yeni kimlik kartlarını değiştirmek zorundadır. Bu durum çocuklar için de geçerlidir.

On beş yaşından küçüklerin başvurusunu kim yapar?

On beş yaşını tamamlamayanların başvuruları veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılır.

On beş yaşından küçüklerin kimlik kartı kime teslim edilir?

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır.
Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde on beş yaşını tamamlamayanlara ait kimlik kartı veli, vasi veya Nüfus Hizmetleri Kanununun 17’inci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere, on beş yaşını tamamlamayanların ana ve babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişilere verilir.

Koruma altında olan çocukların kimlik kartları kime teslim edilir?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 18’inci maddesinin birinci fıkrası “2828 sayılı Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkilileri, yetiştirme yurtları, bakım evleri ve benzeri yerlerin sorumluları ile kişiler; yanlarında çalıştırdıkları veya barındırdıkları çocuk veya erginlerin kimlik kartlarını kontrol etmek, aile kütüklerine kayıtlı olmayanların tescillerini sağlamak için nüfus müdürlüklerine beyanda bulunmak ve gerekli işlemleri yaptırmakla görevlidirler” hükmü   doğrultusunda görevli olanlar doğum bildiriminde bulunduklarından kimlik kartlarını da teslim alabilirler.

On beş yaşından küçüklerden biyometrik veri alınır mı?
On beş yaşını tamamlamayanlardan biyometrik veri alınmaz.

(Visited 16 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir