Kimlik Kartımı-Nüfus Cüzdanımı Kaybettim

Eski Nüfus Cüzdanlarında kayıp işlemleri için yapılması gerekenler artık herkes tarafından biliniyor peki yeni TCKK kaybolursa ne yapacaksınız. Konuyla ilgili sitemize gelen yorum ve sorular şu şekilde.

Yeni Kimlik Kartım Kayboldu Ne Yapmalıyım ? Kimlik Kartımı-Nüfus Cüzdanımı Kaybettim. Yeni Kimlik Kartım Kayboldu Ne Yapmalıyım ? Hay Allah henüz yenide aldıydım ama kaybettim. Yeni TC Kimlik Kartımı ne yapacağım ben şimdi? Üzmeyin kendinizi Kimlik kartının kaybolması daha öncelerden büyük bir sorun ve işlem gerektirirken, yeni kimlik kartlarının çıkması ile kimliğin kaybolması endişelenmenizi gerektiren bir sorun olmaktan çıktı.

 

Yeni Kimlik kartı kaybolduğunda;

– Öncelikle ALO 199 numaralı Yeni Kimlik Kartı Çağrı Merkezini arayarak kimlik kartınızın kaybolduğunu bildirmeniz gerekmektedir. Böylece kimlik kartınız pasif duruma getirilecektir. Pasif hale getirmeniz kimlik kartınızın işlem güvenliği açısından son derece önemlidir.

– Kaybolan TCKK’ yerine yenisini çıkartmak için İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek şahsen yeni kimlik kartı müracaatında bulunmanız gerekmektedir.

Yurtdışında Konsolosluklarda Yapılan Kimlik Kartı Kayıp İşlemleri

Nüfus cüzdanı işlemleri ile ilgili esaslara 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer verilmektedir

Kaybından dolayı yapılacak nüfus cüzdanı başvurularında, başvuru sahibinin fotoğraflı başka bir belge (pasaport, ehliyet, uluslararası aile cüzdanı, silah ruhsatı vb.) ibraz etmesi ve ibraz edilen belgelerle kimlik tespitinin yapılabiliyor olması halinde, başvuru anında yeni nüfus cüzdanı düzenlenebilmektedir. Ancak, başvuru sahibinin fotoğraflı bir belge ibraz edememesi nedeniyle kimlik tespitinin yapılamadığı durumlarda Türkiye’deki ilgili kurumlarla yazışma yapılması gerekmektedir. Bu sebeple, kimlik tespiti için hakkında yazışma yapılan kişilerin başvurularının sonuçlanması belirli bir süre almaktadır.

Nüfus cüzdanı değerli kağıt olup, harca tabidir. Ancak, kaybedilmesi halinde önceden uygulanan idari para cezası uygulaması 6661 sayılı Kanunun 27.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kaldırılmıştır.

Kaybından dolayı nüfus cüzdanı başvurularında herhangi bir yerel makamdan (karakol, jandarma, yabancılar polisi) konuya ilişkin kayıp raporu/belgesi düzenletilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamakta olup, bu yönde bir işlem yaptırmak tamamen kişinin kendi tercihidir.

Nüfus cüzdanı bizzat ilgiliye, vekil tayin etmişse vekiline, ergin değilse veli veya vasisine verilir. Bir başka deyişle, yeni nüfus cüzdanı başvurusunun mutlaka temsilciliğimize gelerek şahsen veya vekâletnameyle yetkili kılınacak kişi tarafından yapılması ve teslim alınması gerekmektedir.

Ebeveynler 18 yaşından küçük çocukları için başvuruda bulunabilirler. 15-18 yaş aralığındaki çocuklar adına düzenlenecek nüfus cüzdanlarına fotoğraf yapıştırılacağı için bu yaş aralığındaki çocukların da başvuru anında hazır bulunması gerekmektedir. 18 yaşından büyüklerin de şahsen müracaatı gerekir.

Evlilik birliğinin Türk mahkeme kararı ile son bulması halinde, ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı başvurusunun velayet sahibi olan anne veya baba tarafından yapılması gerekir.

Çevrimiçi Temsilciliklerimizin veritabanı ile İçişleri Bakanlığı’nın Kimlik Paylaşım Sistemi arasında eşzamanlı bağlantı sağlanmış olduğundan, vatandaşlarımızın temsilciliklerimize şahsi başvurularıyla aynı anda yeni nüfus cüzdanlarını almaları mümkündür. (Çevrimiçi olmayan Temsilciliklerimizde bu işlem geleneksel yöntemlerle yapılabilmekte ve vatandaşlarımızın başvuruları sonrasında bir süre beklemeleri gerekmektedir.)

(Visited 20 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir